Яровий Андрій Анатолійович

Біографія

Яровий Андрій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри комп'ютерних наук
консультант першого проректора ВНТУ
з питань рейтингування та зовнішнього оцінювання діяльності університету.

Scopus Author ID: 6507296188 (http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6507296188)

Researcher ID: G-2888-2012 (http://www.researcherid.com/rid/G-2888-2012)

ORCID: 0000-0002-6668-2425 (http://orcid.org/0000-0002-6668-2425)

РИНЦ Author ID: 760032 (http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=760032)

Профіль у Google Scholar: http://scholar.google.com/citations?hl=en&user=-276Z04AAAAJ

Іменний стипендіат Президента України (2001);

стипендіат Кабінету Міністрів України як молодий учений (2010).

Переможець міжнародних та вітчизняних грантових конкурсів:

- SPIE Travel Grants, за умовами яких приймав участь та представляв наукові розробки на міжнародних наукових симпозіумах (Сіетл, США, 2002 р. та Сан Дієго, США, 2003 р.);

- Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (2007 р.);

- Грант Вінницької обласної Ради та обласної державної адміністрації для закладів освіти системи загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти в рамках реалізації обласної Програми "Розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій в закладах освіти Вінницького регіону до 2015 року" (2011 р.);

- Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (2012 р.).

- Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (2015 р.).

Сертифікований спеціаліст мережевої академії СISCO при ВНТУ.

Куратор студентського відділення при ВНТУ Міжнародного товариства оптичної техніки SPIE.

Член редакційної колегії міжнародного науково-технічного журналу "Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології".

Основні навчальні дисципліни: технології розподілених систем та паралельних обчислень; технології створення експертних систем, математичні методи дослідження операцій, сучасні інформаційні технології в науці та освіті, проектування інформаційних систем.

Галузь наукових інтересів: паралельні обчислення, нейроподібні інтелектуальні системи, розпізнавання образів та обробка зображень, GPGPU-технології.

Кількість наукових публікацій: 230, з них 4 монографії, 26 статей в іноземних наукових збірниках та журналах, 2 патенти України на винахід, 33 свідоцтва на право інтелектуальної власності на програмні продукти, крім того 12 звітів з НДР та 5 навчальних посібників (в тому числі один з грифом Міністерства освіти і науки України).

 

Організаційна діяльність, наукові досягнення та відзнаки

 

У 2001 р. - став Іменним стипендіатом Президента України.

2001-2004 р.р. - президент студентського відділення Міжнародного товариства оптичної техніки SPIE при ВНТУ, з 2004 р. по т.ч. - його куратор.

У 2002-2003 р.р. - двічі здобув SPIE Travel Grant, за умовами яких представляв наукові розробки на міжнародних наукових симпозіумах та виставках в США SPIE's Annual Meeting (Сіетл, 2002 р. та Сан Дієго, 2003р.).

У 2002 р. - зарахований дійсним членом Оптичного товариства Америки (OSA).

У 2002 р. - обраний до складу Вченої Ради молодих вчених ВНТУ.

Із 2001 р. - технічний секретар (на громадських засадах), а з 2014 р. - член редколегії міжнародного науково-технічного журналу "Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології" (фахове видання з технічних наук).

Із 2002 р. по 2011 р. - працював за сумісництвом науковим співробітником кафедри ЛОТ ВНТУ.

У 2005 р. - нагороджений почесним дипломом №05/085 Українського Оптичного товариства.

У 2006 р. – пройшов підвищення кваліфікації у центрі післядипломної освіти КНЕУ ім. В.Гетьмана за спеціальністю „Економічна кібернетика” (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №285608).

У 2007 р. - здобув Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених Ф13/49-2007.

У 2006-2007 р.р. - пройшов навчання та підвищення кваліфікації в Локальній академії CISCO (рівень CCNA).

Із 02 жовтня 2008 р. по 28 лютого 2009 р. – працював деканом по роботі з іноземними студентами інституту міжнародних зв’язків ВНТУ (на громадських засадах).

Із 01 березня 2009 р. до 31 жовтня 2010 р. – працював директором центру по роботі з іноземними студентами Головного центру міжнародних зв’язків (до перейменування – інституту міжнародних зв’язків) ВНТУ на громадських засадах.

2008 - 2010 р.р. - член Вченої Ради ВНТУ.

У 2010 р. – нагороджений грамотою Вінницької міської ради та її виконавчого комітету за співпрацю в культурному розвитку міста, поширення ідей толерантності та організацію «Фестивалю іноземних студентів міста Вінниці».

У 2010 р. - здобув стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених.

У 2010 р. - в межах святкування "Дня науки" відзначений в номінації "Кращий молодий учений ВНТУ".

У 2010 р. - нагороджений грамотою з нагоди 50-річчя ВНТУ за значні досягнення в розбудові університету.

У 2011 р. - здобув грант Вінницької обласної Ради та ОДА для закладів освіти в рамках реалізації обласної Програми "Розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій в закладах освіти Вінницького регіону до 2015 року".

У 2012 р. - здобув Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених GP/F44/051. 

У 2014 р. – нагороджений грамотою за значний внесок у наукові досягнення Вінницького національного технічного університету та з нагоди святкування Дня науки.

У 2015 р. - здобув Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених GP/F61/083. 

У 2015 р. – нагороджений почесною грамотою Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради за багаторічну сумлінну працю, високий педагогічний професіоналізм та вагомі досягнення у науковій і навчально-методичній роботі.

Із 2015 р. - член Вченої Ради ВНТУ.

У 2016 р. - успішно пройшов курс підвищення кваліфікації Корпорації Microsoft "Хмарні технології в освітньому процесі вищого навчального закладу".

Із 01.03.2017 р. - очолюю кафедру комп'ютерних наук ВНТУ.